Outplacement Team maakt outplacement en arbeidsmobiliteit succesvol.
:: Outplacement Team | Duurzame persoonlijke relaties...
:: Outplacement Team | Deskundigheid en kennis van zaken...
:: Outplacement Team | Betrouwbaarheid en duidelijke communicatie...
:: Outplacement Team | Integriteit en eerlijkheid bij alles wat wij doen...
:: Outplacement Team | Mensen maken het verschil...
Een gedwongen beëindiging van de arbeidsovereenkomst: een situatie waarmee bijna iedere ondernemer vroeg of laat te maken krijgt. Soms is er gewoonweg te weinig werk, zijn medewerkers boventallig geworden door een fusie of reorganisatie, is er sprake van disfunctioneren of klikt het niet meer op de werkplek. Met outplacement helpen wij u en uw medewerker op zorgvuldige en professionele wijze bij het zoeken naar een passende voortzetting van diens loopbaan buiten de organisatie.

:: :: :: ::

Door werknemers te ondersteunen bij het zoeken naar en vinden van een passende nieuwe werkomgeving kunt u de kosten van ontslag reduceren, zorgt u extern en intern voor een goede reputatie en laat u als werkgever uw sociale gezicht zien. Voor een succesvol outplacement traject zijn mensenkennis, kennis van de arbeidsmarkt en een gestructureerde, ontwikkelingsgerichte aanpak nodig. Daarbij is ondersteuning door professionals noodzakelijk. Samen met de medewerker kunnen zij kijken naar mogelijkheden en gericht aan de ontwikkeling van competenties werken.

:: :: :: ::

Het Outplacement Team, de specialist in outplacement en arbeidsmobiliteit, biedt de deelnemer meer dan de traditionele aanpak. Naast het kijken naar de eigen rol en bijdrage in het proces, vindt er een structurele beoordeling plaats van de aanwezige competenties en worden nieuwe competenties ontwikkeld. Op die manier kan outplacement de start zijn van een nieuwe fase in de loopbaan, waarin doelen worden bepaald en nieuwe kansen en mogelijkheden worden gecreëerd. Wij hebben vele jaren ervaring met outplacement, maar ook met loopbaanbegeleiding, coaching, assessments en werving & selectie. Juist deze combinatie van ervaring met individuele begeleiding en met onze activiteiten op de arbeidsmarkt, maakt onze aanpak uniek. Wij zijn hierdoor namelijk uitstekend in staat om een medewerker te helpen bij het maken van plannen t.b.v. voortzetting van diens loopbaan.


Het Outplacement Team staat voor een aanpak, waarbij persoonlijke en actieve aandacht wordt gecombineerd met ondersteuning bij een doelgerichte arbeidsmarktbewerking.

:: :: :: ::
:: Outplacement Team
:: Amsterdam, Apeldoorn, Groningen
Outplacement Team: 
    Alle rechten op informatie die u op deze site, www.outplacementteam.nl en alle onderliggende pagina's, aantreft berusten bij Outplacement Team. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Outplacement Team. KvK 04074658.